ملات ضد اسید

ملات ضد اسید 
ملات های ضد اسید بر پایه رزین اکرلیک غیر اشباع
موارد کاربرد ملات ضد اسید :
استفاده از ملات ضد اسید برای چسباندن کاشی های ضد اسید و آجر های ضد اسید
استفاده از ملات ضد اسید برای بند کشی کاشی های ضد اسید
امکان استفاده ازملات ضد اسید درمحل هایی که امکان ریزش مواد شیمیایی وجود دارد
استفاده از ملات ضد اسید در پوشش سطوحی که درمجاورت مواد شیمیایی مخرّب قرار دارند
به کار بردن ملات ضد اسید در اتاقهای باتری
کاربرد ملات های ضد اسید درکارخانه های فرآورده های غذایی و لبنی
ملات ضد اسید و مخازن الکترولیز
موارد قابل استفاده ملات ضد اسید :
ملات ضد اسید قابل اجرا بر روی سطوح بتنی شامل کف ، فونداسیون مخازن و پمپها ، کانالها ، سامپها و پیتها و نیز سطوح کربن استیل شامل مخازن به عنوان پوشش نهایی و همچنین به عنوان لایه حایل یا بازدارنده در زیر کاشی کاری و آجرکاری ضد اسید بر روی سطوح بتنی و فولادی ملا.
 
ملات ضد اسید قابل اجرا بر روی سطوح بتنی و سطوح کربن استیل شامل مخازن نگهداری مواد به عنوان لایه نهایی و نیز در داخل مخازن ، راکتورها ، برجها و پیتها به عنوان لایه حایل یا بازدارنده در زیر آجرکاری ضد اسید.
 
ملات ضد اسید قابل استفاده در صنایع شیمیایی ، پتروشیمیایی ، پالایشگاههای نفت و گاز ، نیروگاههای حرارتی و آبی ، صنایع فولاد ، مس و روی ، کارخانجات تولید کاغذ ، صنایع غذایی و داروسازی.
 
ملات ضد اسید قابل اجرا بر روس سطوح بتنی شامل کف ، فونداسیون مخازن و پمپها ، کانالها ، سامپها و پیتها و نیز سطوح کربن استیل شامل مخازن ، راکتورهاو برجها .
 خواص و اثرات ملات ضد اسید :
مقاومت حرارتی عالی ملات ضد اسید  تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد
پایداری  و مقاومت شیمیایی عالی  ملات ضد اسید ی در برابر انواع قلیا و اسیدهای قوی معدنی و آلی ، نمکها ، حلالها ، روغنها و دیگر مواد شیمیایی مخرّب
چسبندگی بسیار زیاد ملات های ضد اسید به انواع مصالح
مقاوم در برابر آب و مواد قلیایی میباشد
مقاومت عالی ملات ضد اسید در برابر حرارت زیاد
مقاومت مکانیکی بسیار عالی  این ملات
امکان پوشش دهی سطوح بدون نصب کاشی
 
میزان مصرف ملات ضد اسید   :
بستـه به ضخـامت لایه ملات ضد اسید میزان مصرف مشخص خواهد شد .حداقل ضخامت اجرا باید ، ۳ تا ۴ میلیمتر باشد،
لذا میزان مصرف به طور تقریب برای پوشش یک متر مربع حدود ۴ کیلوگرم می باشد و میزان مصرف ملات ضد اسید برای بندکشی با تـــــوجه به حـــــجم بنـــــدها و وزن مخصوص ۱/۷ گرم بر سانتی متر مکعب ملات ضد اسید  قابل محاسبه خواهد بود.
 
 روش مصرف ملات ضد اسید  :
قبل از مصرف ملات ضد اسید  سطوح زیرکار باید مرطوب گردد. سپس با استفاده از یک میکسر مناسب (همزن + پره) اجزاء را مطابق با نسبت ترکیب اجزا در یک ظرف پلاستیکی تمیز مخلوط نمایید. همیشه زمانی که همزن روشن است جزء پودری را به جزء مایع اضافه کنید.  ملات ضد اسید آماده شده باید بسته به نوع کاربرد با یک ماله نازک کاری یا کاردک حداکثر تا ضخامت ۵ میلیمتر در هر مرحله اجرا شود. برای رسیدن به ضخامت های بیش از ۵ میلیمتر مراحل اجراء باید به صورت لایه لایه تا رسیدن به ضخامت مطلوب صورت پذیرد.
کارپذیری ملات ضد اسید  پس از آغاز واکنش اجزاء کاهش می یابد لذا همیشه آن مقدار از اجزا را با هم مخلوط کنید که در مدت زمان کارپذیری مصرف شود.
 
ملات ضد اسید اجرا شده را حداقل به مدت ۲۴ ساعت از آب و رطوبت محفوظ نگهدارید.
ابزارها را بلافاصله پس از استفاده با آب بشویید.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی ملات ضد اسید
رنگ : کرم تا خاکستری
چگالی ۱۷۰۰ کیلوگرم بر لیتر
وزن مخصوص ملات ضد اسید ی :  ۰.۱±۱.۹۰ گرم بر سانتی متر مکعب
چسبندگی به کاشی: ۱MPa<
حداکثر دمای سرویس دهی در ملات ضد اسید ی : ۵۰۰ درجه سانتیگراد
زمان کاربری  (Pot Life) در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد : ۲۰ دقیقه
خشک شدن سطحی ملات ضد اسید : ۵ ساعت
خشک شدن عمقی ملات ضد اسید : ۴ روز
مقاومت نهایی ملات ضد اسید : ۷ روز
نسبت اختلاط وزنی  :
جز A:  پودر ۳واحد
جزB : مایع ۱ واحد
 
جدول مقاومت ملات ضد اسید در شرایط مختلف :

ماده شیمیایی                          دمای محیط                           ماده شیمیایی                                     دمای محیط
آستن ۱۰۰%                              ۶۰درجه سانتیگراد                    اسید فورمیک۷۵%                               ۱۲۰درجه سانتیگراد
آنیلین۱۰۰%                              ۱۴۰درجه سانتیگراد                    بنزین                                                  ۱۲۰درجه سانتیگراد
بنزول۱۰۰%                              ۱۰۰درجه سانتیگراد                    اسید برمیک۲۵%                                  ۱۰۰درجه سانتیگراد
بوتانل                                    ۱۴۰درجه سانتیگراد                    کلروبنزول                                            ۱۴۰درجه سانتیگراد
کرومات۵۰%                           ۱۴۰درجه سانتیگراد                    اسید کرومیک                                      ۱۴۰درجه سانتیگراد
اسیداستیک۹۶%                     ۱۴۰درجه سانتیگراد                     اتانول۹۶%                                          ۱۴۰درجه سانتیگراد
اتیل استات                            ۱۴۰درجه سانتیگراد                      پرکلرواتلین                                         ۱۴۰درجه سانتیگراد
فنل                                       ۱۲۰درجه سانتیگراد                     گلوکز                                                 ۱۲۰درجه سانتیگراد
بنزن                                      ۱۲۰درجه سانتیگراد                     اسید فسفریک                                    ۱۴۰درجه سانتیگراد
اسید کلریدریک                      ۱۴۰درجه سانتیگراد                     تری کلر واتیلن                                     ۱۴۰درجه سانتیگراد
منواتانول آمین                       ۱۴۰درجه سانتیگراد                      آب اکسیژنه                                        ۱۴۰درجه سانتیگراد
زایلن                                     ۱۴۰درجه سانتیگراد                      اسید سولفوریک(تمام غلظتها)             ۱۴۰درجه سانتیگراد
ایزوپروپیل الکل                      ۱۴۰درجه سانتیگراد                      اسید نیتریک۶۵%                                ۱۴۰درجه سانتیگراد
متانول                                   ۱۲۰درجه سانتیگراد                      متیلن کلراید                                       ۸۰ درجه سانتیگراد
گازکلر                                    ۱۲۰درجه سانتیگراد                      آمیل الکل                                           ۱۲۰درجه سانتیگراد
 
نحوه نگهداری ملات ضد اسید  :
ملات ضد اسید یک سال در بسته بندی اولیه ، دور از رطوبت و تابش طولانی نور خورشید ، در دمای ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد قابل نگهداری می باشد.